TE WATER LATEN VAN EEN NIEUWBOUW HOPPER

Naam opdrachtgever

Te water laten van een nieuwbouw Hopper

Locatie project

Beneden Merwede Hardinxveld-Giessendam bij Scheepswerf Neptune Construction.

Looptijd project

1 dag

Beschrijving project

Wij hebben actieve Scheepvaarbegeleiding verzorgt bij het te water laten van een nieuwbouw Hopper vaartuig welke op de wal op stoelen stond gepositioneerd.
Deze Hopper is gelicht door twee drijvende bokken van Bonne & Mees genaamd Matador en Matador 2 beiden met een hijsvermogen van 400 Ton. Deze hijsactie hield in dat de bokken de Hopper hebben opgetild van de stoelen en hebben te water gelaten. Op het moment dat de Hopper voor het eerst in contact kwam met water was een feestelijk moment en alle vaartuigen in omgeving gingen luid toeteren.
Wij hebben gedurende de hijsactie met twee vaartuigen de ODV-1 en De Acht actieve scheepvaartbegeleiding uitgevoerd een vaartuig stroomopwaarts en een vaartuig