STEENBESTORTING DRECHTTUNNEL

Naam opdrachtgever

Deme | De Vries en van de Wiel

Locatie project

Oude Maas t.h.v. Drechttunnel

Looptijd project

2 weken

Beschrijving project

Wij verrichten hier actieve Scheepvaartbegeleiding op de Oude Maas om de Scheepvaart te attenderen dat er een Kraanschip in de Vaarweg werkzaamheden verricht om stenen te storten op plaatsen van het dak van de Drechttunnel waar deze zijn weggedreven door stroming (getij) of door schroefwater en zuiging. Gedurende het project wordt er door een peilvaartuig metingen uitgevoerd of de steen stortingen op de juiste plekken zijn terechtgekomen en dat er weer voldoende bescherming is voor de komende jaren om het dak van de Drechttunnel voldoende te beschermen.